CÓ NÊN NGÂM CHÂN BẰNG NƯỚC NÓNG KHI BỊ SUY TĨNH MẠCH

⚡️ Nghe vô lý nhưng hết sức thuyết phục đấy ạ. Đối với những bạn không bị suy giãn tĩnh mạch, sưởi bằng ngâm chân nước nóng sẽ KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ. Tuy nhiên chẳng may bạn đã mắc suy giãn tĩnh mạch, ngâm chân nước nóng sẽ làm tĩnh mạch bị giãn nở và làm bệnh nặng hơn.😱

💥 Khi ngâm chân trong nước ấm, khi đó nhịp tim sẽ tăng lên, lượng máu theo động mạch đến chân cũng tăng theo và làm tăng áp lực tồn lưu trong tĩnh mạch. Do đó, làm nặng hơn triệu chứng suy giãn tĩnh mạch

Leave a Comment